Warning: Creating default object from empty value in /customers/7/5/b/kristinablakstad.com/httpd.www/wp-content/themes/kblakstad/includes/options/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29 Om företaget/ About — Kristina Blakstad

Kristina Blakstad

2020 handlar mycket om målandet:

*Konst i OLJA och AKVARELL, info om utställningar 2021 kommer
*Beställ konst i önskat motiv i olja eller akvarell
*Medlem i Swedish Pattern Society 
*Läs romanerna Kristina Blakstad skriver om 7 gårdar , fler kommer
*Kristina Blakstads kända uniformjackor sys upp på beställning, alla olika.
Kontakt: info@kristinablakstad.com     Tfn 070- 647 87 03

Kristina Blakstad/Effect Design startade 1986 med inriktning på mönster och design.
Kläder med uniformsdetaljer är också hennes signum. Målandet, det konstnärliga och
författandet av romaner ingår i arbete.

Kristina Blakstad arbetar som freelance sedan 1986 inom mönster,
design och klädformgivning under namnen Effect Design och Kristina Blakstad Fashion.
Hennes mönsterdesign har sålts på Harrods och Selfridges i London
och på produkter i många andra länder i Europa och i Sverige,
som varuhuset NK i Stockholm.
Nu är det konstnärliga målandet och författandet av romaner i fokus.

Denna webshop vänder sig till
Företag: Mönsterdesign för tryck av textil och pappersprodukter
Privatpersoner: Konst, böcker, mode.

Kristina Blakstads mönsterdesign har funnits på Grand Hotel i
Stockholm m.fl. stora hotell i Sverige.
Hon har arbetat med teaterkläder på Oscarsteatern.
Är bl.a. utbildad på Textilhögskolan/ Borås, S:t Görans Gymnasium och
Bergs School of Communication/ Stockholm.

Kristina Blakstad/Effect Design:
Design av mönster för tryck/metervara till många textilföretag
i Sverige och även utomlands. Ansvar och design, för svenskt företag,
av stora mässmontrar i Sverige och bl.a. Tyskland, Frankrike, Holland
och England på textilmässor.
Mönster har sålts till bl.a  Duni, Borås Wäveri, Borås Tapeter,
Frösö handtryck, In Clover, Stildukar m.fl.
Nu finns i webshop också mönsterdesign för olika tryck av produkter.
Vänder sig till företag som producerar, många motiv att välja bland
och nyheter publiceras under året.

Oscarsteaterns syateljé var hennes arbetsplats en period.
Hennes egen kläddesign inspireras av de historiska uniformerna.
Många privata visningar runt om i Sverige. Egen modeshow/Karlstad,
egen monter på modemässan/Köpenhamn, egen visning på
Rookies/ Älvsjömässan, Stockholm.
Kristina Blakstads webshop med kläder under eget namn.

Nu arbetar hon med målning i olja, akvarell, gouache och pastellkritor.
Se under rubrik konst här på hemsidan, även info om utställningar.

Kristina Blakstad har haft en egen lantgård med
traditionellt lantbruk i 12 år, varit jägare och haft
häst större delen av sitt liv.
Hon spelar piano, skrivit små aforismböcker vars samlade innehåll
nu finns i boken Visdom & Humor här i webshop.

Kristina Blakstad Fashion:
Uniformsinspirerade jackor går självklart att beställa fortsatt.
Priset är ca SEK 4.000 – SEK 10.000.
Alla olika och unika med äkta uniformsband och rätt detaljer,
ofta i jeanstyg, ofodrade för att kunna tvättas i maskin.
En vardagsjacka.
Förfrågan och för att se modellförslag kontakt: info@kristinablakstad.com.

Kristina Blakstad konstnär sedan 2010. Konsten finns här i webshop.
Se även under flik utställningar, där aktuella händelser redovisas.
Varmt välkommen till dessa.

Författandet
2013 blev  skrivandet en del av hennes arbete.
Visdom & Humor kom först.
Sedan romanserie om människor på 7 gårdar. Utspelar sig på 1840-talet.
Blir 8 böcker totalt. Del 1 och 2 finns här i webshop.
Fler manus till romaner är under arbete.

Kontakt:  info@kristinablakstad   eller
Tfn 070-647 87 03 (+46 70 64787 03).
Adress: Kristina Blakstad, Sälboda Herrgårdsflygel, 671 92 Arvika

In English:

Kristina Blakstad works as a freelance since 1986 in designs,
fashiondesign under the names Effect Design and Kristina Blakstad Fashion.
Her patterndesign has been sold at Harrods and Selfridges in London
and on products in many other countries in Europe and Sweden,
like the NK store in Stockholm.
Now the artistic painting and the writing of novels are in focus.

This webshop addresses
Company: Pattern design for printing fabrics and paper products
Private individuals: Arts, books, fashion and home furnishing consultation.

Kristina Blakstad’s pattern design has been at the Grand Hotel in
Stockholm and others big hotel in Sweden.
She has worked with theaterclothes at the Oscar Theater.
Is among other things educated at Textilhögskolan / Borås, St. Göran Gymnasium and
Bergs School of Communication / Stockholm.

Kristina Blakstad / Effect Design:
Designing pattern for fabric to many textile companies
in Sweden and abroad. Responsibility and design, for Swedish companies,
of large exhibition fairs in Sweden and among other things Germany, France, The Netherlands
and England at textile fairs.
Patterns have been sold to Duni, Borås Wäveri, Borås Wallpaper,
Frösö handprint, In Clover, Stildukar and others.
Now the webshop also has pattern designs for different printouts of products.

Her own clothing design is inspired by the historical uniforms.
Many private shows around Sweden. Own fashion show / Karlstad,
own stand at the fashion fair / Copenhagen, own show on
Rookies / Älvsjömässan, Stockholm.
Kristina Blakstad’s webshop with clothes under their own name.

Now she works with painting in oil, watercolor, gouache and pastel.
See art here on the website, also information about exhibitions.

Kristina Blakstad has had her own farm with
traditional farming, been hunter and had
horse most of her life.
She plays the piano, wrote small aphorism books
Now you can find the book Wisdom & Humor here in the webshop.

Kristina Blakstad Fashion:
Uniform-inspired jackets will of course be ordered.
The price is about SEK 4,000 – SEK 10,000.
All different and unique with genuine uniforms and correct details,
often in jeans, untrained to be machine washable.
A casual jacket.
Request and to see model suggestions contact: info@kristinablakstad.com.
Art:
Kristina Blakstad has been artist since 2010. The art is available here in the webshop.
See also tab shows, where current events are reported.
Warmly welcome to these.

Author:
The writing of 2013 became the writing of her work.
Wisdom & Humor came first.
Then romance about people on 7 farms. Spells in the 1840s.
Will be 8 books in total. Parts 1 and 2 can be found in the webshop.
More manuscript for novels is under construction.

For more info send mail: info@kristinablakstad.com

 

Uppdaterar..
Din varukorg är tom.